×

Polityka prywatności

Dbanie o bezpieczeństwo Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważne, dlatego dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były odpowiednio chronione na każdym etapie ich przetwarzania.

Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie informacje, które są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania aplikacji i strony internetowej.

Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych możesz się z nami skontaktować:
- pocztą elektroniczną pod adresem biuro@betasi.pl,
- listownie – na adres siedziby administratora.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z zebranych informacji oraz plików cookies, możesz zaprzestać korzystania z naszych usług internetowych lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jakie dane zbieramy i dlaczego?

W celu zalogowania do naszej aplikacji niezbędne jest podanie Twojego numeru telefonu na który będziemy mogli przesłać sms z kodem weryfikacyjnym.

Aby zweryfikować informacje dotyczące rezerwacji pobytu musimy znać datę przyjazdu oraz PESEL lub Numer rezerwacji wraz z PIN-em do rezerwacji.

W celu zameldowania Administrator obiektu do którego nastąpi zameldowanie potrzebuje Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL oraz adresu. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie gości o dalszym przetwarzaniu otrzymanych danych.
Administrator danych obiektu, do którego chcesz się zameldować może określić inne niż wymienione dane możliwe do wprowadzenia, które zostaną mu przekazane. O takim działaniu zostaniesz każdorazowo poinformowany a w przypadku gdy ich wprowadzenie będzie wymagało Twojej zgody zostaniesz poproszony o akceptację.
Przekazując dane innych osób musisz posiadać ich zgodę oraz jesteś odpowiedzialny za ich powiadomienie o tym fakcie.
Po przesłaniu danych do obiektu docelowego zebrane dane meldunkowe są przez nas usuwane.

Jeśli chcesz, możesz dobrowolnie uzupełnić swój profil w aplikacji/stronie internetowej o Imię, Nazwisko, adres e-mail i numer telefonu co pozwoli usprawnić dalszą komunikację.

Działając w imieniu Administratora Twoich danych dotyczących rezerwacji i pobytu dajemy Ci możliwość podglądu informacji dotyczących dat rezerwacji, liczby i Imion osób zameldowanych, przypisanych posiłków oraz danych o obciążeniach wraz z ich nazwą, datą, ilością oraz ceną. Ponadto wyświetlamy Ci pozostałe dane udostępnione w tym celu przez ich Administratora

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także przekazane uprawnionym instytucjom i organom Państwa.

Dane dotyczące dzieci i osób poniżej 16 roku życia są przetwarzane wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

W przypadku korzystania z usług elektronicznych (aplikacje mobilne, strona internetowa) zbieramy także dane dotyczące Twojego adresu IP, a także inne dane techniczne, analityczne i statystyczne (w tym Cookies (tzw. "ciasteczka")) niezbędne do:
- utworzenia i utrzymania sesji po zalogowaniu,
- umożliwienia działania usługi i aplikacji,
- zapewnienia bezpieczeństwa sesji, np. cookies wykorzystywane do uwierzytelnienia Użytkownika,
- celów statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług,
- zapamiętania wybranych ustawień,
- zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z naszych usług i aplikacji.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych jest
Betasi Sp. z o.o.
ul. Topolowa 13, 33-300 Nowy Sącz
+48 18 200 5000
www.betasi.pl